Frågor och Svar eller som det brukar heta FAQ

 

Fråga

- Jag har 2 hus på samma fastighet det ena är uthyrt till någon som också vill ha fiberanslutning måste jag beställa 2 anslutningar?

Svar

- Ja. Där det handlar om 2 olika juridiska personer måste behövs 2 anslutningar. Fibertjänstleverantören kräver att det är på detta vis.

 

Fråga

- Har varje anslutning rätt till medlemskap?

Svar

- Nej. Inte när det är som ovan att det finns 2 anslutningar inom samma fastighet/fastighetsbeteckning. Medlemskapet följer fastigheten/fastighetsbeteckningen. Alltså 1 fastighet/fastighetsbeteckning = 1 medlemskap.

Däremot har varje medlem/fastighetsbeteckning rätt att skaffa så många anslutningar den vill.

 

Fråga

- Om jag skaffar flera anslutningar till min fastighet måste jag då betala medlemsavgift för varje anslutning?

Svar

- Nej. Medlemsavgiften följer medlemskapet och fastighetsbeteckningen.

Alltså endast 1 medlemsavgift för varje medlemskap. Detta kan sägas vara "rabatten" på de tillkommande anslutningarna för vilka fulla insatser betalas.

 

Fråga

- Kan föreningen hjälpa mig med att ordna med grävningen på tomten?

Svar

- Ja. Fastighetsägaren har "själv ansvar för grävning och förläggning inom den egna tomten. Föreningen kan hjälpa till med att koordinera grävning i samband med att övrig grävning utföres.

Emellertid får fastighetsägaren själv stå för denna kostnad och återställning.

 

Fråga

- Vem drar in och installerar inkommande modem i huset?

Svar

- Föreningen. I samband med att fibern förläggs och dras fram till huset kommer också fibern att dras in i huset och anslutas till inkommande modem av kommunens entreprenör.

 

Fråga

- Vad kommer lantmäteriets förrätning att kosta.

Svar

- Detta ingår i Föreningens åtagande och är med i det ni betalar till Föreningen.

 

Fråga

- Om jag vill gå med senare, kanske till och med när fibern är lagd till alla andra?

Svar

- Då missar ni vitsen med att gå med nu. Det kommer, som det uttrycks i stadgarna, att bli väsentligt mycket dyrare än om man är med från början. Man missar bl.a. den solidariska uppdelningen av grävkostnaderna, bidragsbiten, synergeffekt i inköp av material och grävning etc. etc..

 

Fråga

- Vilka bidrag får jag.

Svar

- Den enskilde får inte, och har inte heller rätt, att söka bidrag för installation och förläggning av fiber.

Det finns ett antal bidrag som Föreningen kommer att söka men i skrivandes stund är pengarna slut, som det heter. Nya kommer att tillföras och de kommer föreningen att söka.

Principen är att alla bidrag betalas ut i efterhand, när arbeten och allt är klart.

 

Fråga

- Det kommer ju 4G. Är inte det bättre?

Svar

- Föreningen tar inte ställning till andra lösningar.

De som är intresserade och vill vara med är välkomna. Övriga får själva avgöra vilken lösning som är bäst för demsjälva.

 

Fråga

- Jag vill veta kostnaden exakt.

Svar

- För närvarande kan Föreningen inte ge någon exakt kostnad bl.a. beroende på bidragsläget. Dessutom har föreningen inte kommit så långt att några riktiga anbud för grävning och förläggning tagits in.

 

 

Ljudersfibernet.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.ljudersbyanet.se